Start Ogólne Warunki Sprzedaży

WARUNKI SPRZEDAŻY ORAZ ZASADY POSTĘPOWANIA

Z ROSZCZENIAMI KLIENTÓW


 1. Wystawione faktury są jednocześnie wezwaniem do zapłaty. Przekroczenie terminu płatności spowoduje naliczenie odsetek w wysokości 15% w stosunku rocznym od niezapłaconej kwoty.

   

 2. Wszystkie bloki w I gatunku mogą być reklamowane z powodu występujących w nim sztychów.

   

 3. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane do 30 dni od daty zakupu. Zawiadomienie może nastąpić ustnie z obowiązkiem pisemnego potwierdzenia lub listem poleconym w formie protokołu zgłoszeniowego.

   

 4. Gatunki granitu, które nieuporządkowana struktura ułożenia minerałów w skale jest ich naturalną strukturą – nie podlegają reklamacji ze względu na rozmieszczenie minerałów w bloku.

   

 5. Zakupione bloki muszą być cięte zgodnie z wyznaczonym kierunkiem cięcia. W przeciwnym razie reklamacje nie będą uwzględniane.

   

 6. Bloki zakupione w II gatunku nie podlegają reklamacji.

   

 7. Firma Eastern Granit Sp.z.o.o nie pokrywa w razie reklamacji kosztów cięcia lub transportu do klienta zakupionych bloków.

   

 8. Wysokość uznawanych reklamacji może odnieść się wyłącznie do materiału, który klient posiada w momencie oględzin i przedstawi go do reklamacji.

   

 9. Klient otrzymuje fakturę korygującą w wysokości uznanej reklamacji. Reklamowany materiał nie podlega zwrot. Wszelkie nadpłaty oraz nadpłaty wynikające z korekty faktury VAT,  będą przeznaczane na poczet nowych zakupów. 

 10. Bloki z Impali dark C z ograniczonym prawem do reklamacji.

 11. Bloki  zakupione w cenach promocyjnych nie podlegają reklamacji.

Eastern Granit ®
Wszystkie prawa zastrzeżone